Friday, 10 April 2020

ИМПРЕСУМ


ПРВА ЛИНИЈА

Главен уредник: Џабир Дерала

Одговорна уредничка: Биљана Јордановска

Редакција: Ивана Терзиевска Зафировска, Јане Ѓорѓиоски, Симона М. Живкова

Камера: Атанас Петровски

Веб админ: Филип Петровски

Издавач: „Шорткат“ – Друштво за филмска продукција, уметност и издаваштво – Скопје, основано 2005 година

 

Контакти: 
[email protected]
телефон: 070 734 044