Tuesday, 10 December 2019

ИМПРЕСУМ


ПРВА ЛИНИЈА

Главен уредник: Џабир Дерала

Одговорна уредничка: Биљана Јордановска

Редакција: Ивана Терзиевска Зафировска, Јане Ѓорѓиоски, Симона М. Живкова

Камера: Атанас Петровски

Веб админ: Филип Петровски

Издавач: „Шорткат“ – Друштво за филмска продукција, уметност и издаваштво – Скопје, основано 2005 година

 

Контакти: 
frontline.mk.01@gmail.com
телефон: 070 734 044