Sunday, 27 September 2020

ИМПРЕСУМ


ПРВА ЛИНИЈА

Главен уредник: Џабир Дерала
Одговорна уредничка: Биљана Јордановска
Редакција: Ивана Терзиевска Зафировска, Јане Ѓорѓиоски, Искра Ежова, Ана Неделковска Стојчевски, Арбен Зеќири, Симона М. Живкова
Камера: Атанас Петровски
Мултимедија: Ариан Мехмети
Веб админ: Филип Петровски

Издавач: „Шорткат“ – Друштво за филмска продукција, уметност и издаваштво – Скопје, основано 2005 година

 

Контакти: 
[email protected]
телефони: 070 734 044; 02 315 18 91