fbpx
Saturday, 24 September 2022

ИМПРЕСУМ


ПРВА ЛИНИЈА

Главен и одговорен уредник: Џабир Дерала
Редакција: Биљана Јордановска (зам. гл. од. ур.), Јане Ѓорѓиоски (зам. гл. од. ур.), Ивана Терзиевска Зафировска, Владанка Димковска, Марија Миткоска, Мартина Ацковска
Надворешни соработници: Симона М. Живкова, Атанас Петровски (камера), Кирил Михаилов (фотографија)
Дежурна екипа (Д. Е.) е тим на ад-хок надворешни соработници.
Мултимедија: Ариан Мехмети
Веб админ: Филип Петровски

Специјално за Првата линија, пишува: Бранко Тричковски


Контакти:
[email protected]
[email protected]
074 229 070
facebook.com/frontline.mk
twitter.com/frontline_mk


Адреса:
Редакција Фронтлајн
Васил Главинов 3/5-7
1000 Скопје
Република Северна Македонија


Издавач:
„Шорткат“ – Друштво за филмска продукција, уметност и издаваштво – Скопје, основано 2005 година