Sunday, 27 September 2020

МАРКЕТИНГ

 

 

 

 

Ова е комерцијална веб страница. Заинтересираните компании и други огласувачи можат да се јават за детали околу условите за спонзорирање на овој медиумски проект.

Ценовник за платено политичко рекламирање 

 

Контакти: 
[email protected]
телефон: 070 734 044