fbpx

МАРКЕТИНГ

Редовни цени на рекламниот простор на Фронтлајн

Банер, десен слајдер 300х300 300
Банер, десен слајдер 300х600 400
Поп-ап реклама, на почетна* / 800
Банер, хоризонтален, прва позиција 970х90 800
Банер, хоризонтален, втора позиција 970х90 400
Банер, хоризонтален, трета позиција 970х90 300
*Поп-ап рекламата оди во пакет со уште еден банер (300х300) на десниот слајдер.

Цените се за еден месец и се изразени во евра, со вклучен ДДВ. Исплатата се врши во денарска противвредност според средниот курс на Народна банка на денот на уплатата.

Заинтересираните компании и други огласувачи можат да се јават за детали околу условите за спонзорирање и друг вид комерцијална соработка.

Контакти:

[email protected]
телефон: 074 229 070

 


Ценовник за платено политичко рекламирање

Цените се изразени во евра, со вклучен ДДВ.

Контакти: 
[email protected]
телефон: 074 229 070