fbpx

КОНТАКТ

Издавач:
„Шорткат“ – Друштво за филмска продукција, уметност и издаваштво – Скопје (основано 2005 година)

Контакти:
[email protected]
[email protected]
074 229 070
Фејсбук
Твитер

Поштенска адреса:
Редакција Фронтлајн
Васил Главинов 3/5-7
1000 Скопје
Република Северна Македонија