Tag: Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер

Пратеници наместо заменик-директор во АЗПСП со Правен факултет, назначиле новинар дипломиран во Тирана

Членовите на Државната комисија за спречување на корупција информираа дека постапувајќи по пријава од непознат подносител, дека назначениот заменик директор ...