Tag: Британска амбасада Скопје

Институт за македонска литература и Британска амбасада: Литературата ја има моќта да го пренесе внатрешниот дијалог на луѓето

Преку дела на култни и современи британски автори кои со својата културно-историска важност одиграле голема улога во креирањето на современите ...