fbpx

Tag: локален и регионален развој

Состанок на Секторската работна група за локален и регионален развој, презентирани резултатите од спроведувањето на програмата ЕУ за општините

Подобрување на системот на локалната самоуправа и воедначување на пристапот до услугите на локално ниво преку порамномерен развој на општините ...