fbpx

Tag: Маја Манолева

Манолева: Родителите на Леонид не побараа мислење дали неговата рехабилитација може да се изврши во нашите установи

Родителите воопшто немаат побарано никакво мислење од соодветна институција за можноста или неможноста за завршување на лекувањето, односно за рехабилитација ...