Tag: МСМЈЛК

Денес Париз ќе биде центар на странската македонистика во светот, по повод 50 години Лекторат по македонски јазик на престижниот ИНАЛКО

Денес Париз ќе биде центар на странската македонистика во светот, по повод 50 години Лекторат по македонски јазик на престижниот ...