Tag: Поликлиника „Железара“

Поликлиниката „Железара“ доби дигитален мамограф со стереотакса и ултразвучен ехо апарат со две сонди

Поликлиниката „Железара“ доби нова медицинска опрема. Со средства од Буџетот на Министерството за здравство набавени се дигитален мамограф со стереотакса ...