Tag: Скопје

Филип Конески: Скопје е град каде брутализмот има најимпозантни остварувања и како таков треба да го препознаеме и запишеме во градителското наследство

Желбата за враќање на некое изгубено време, истражувањето низ остатоците од колективнитеи личните сеќавања, врежаните слики кои оживуваат во фантазијата ...

Ерина Богоева, фотограф.

Ерина Богоева: Да го одвоиме брутализамот од историско-политичкиот контекст на времето во кое бил створен и да го цениме како уметност

Желбата за враќање на некое изгубено време, истражувањето низ остатоците од колективнитеи личните сеќавања, врежаните слики кои оживуваат во фантазијата ...

Никола Наумоски, Културен центар „Бруталиск“

Наумоски: Брутализмот за Скопје е она што е класицизмот за Вашингтон или барокот за Виена – неотуѓив дел од историјата на градот

Желбата за враќање на некое изгубено време, истражувањето низ остатоците од колективнитеи личните сеќавања, врежаните слики кои оживуваат во фантазијата ...

Page 3 of 43 1 2 3 4 43