Tag: Средношколска демократија

Сојуз на средношколци: Европа од нас очекува средношколската демократија и ученичкото организирање да ги внесеме во законската рамка

Бидејќи сè уште Собранието ги нема донесено нашите предложени измени на Законот за средното образование за воведување на средношколска демократија, ...