fbpx

Tag: Ерина Богоева

Ерина Богоева, фотограф.

Ерина Богоева: Да го одвоиме брутализамот од историско-политичкиот контекст на времето во кое бил створен и да го цениме како уметност

Желбата за враќање на некое изгубено време, истражувањето низ остатоците од колективнитеи личните сеќавања, врежаните слики кои оживуваат во фантазијата ...