Tag: Министерство за земјделство

МЗШВ: Третиот и четвртиот столб на земјоделскиот буџет 2023, насочен кон капиталните водостопански инвестиции и зелената транзиција

Третиот столб на земјоделскиот буџет за 2023 е силно насочен кон капиталните водостопански инвестиции. Нема стабилно земјоделство без доволно вода. ...