Tag: Регионална програма

Со видео запис е одбележан почетокот на проектот за зајакнување на капацитетите на централните банки во земјите од Западен Балкан

Почетокот на тригодишната Регионална програма финансирана од ЕУ, чија цел е поддршка на централните банки и банкарските супервизорски агенции во земјите ...