fbpx

Tag: Целакоска

Емилија Целакоска

Друг ги испорача „добрата“

Пишува: ЕМИЛИЈА ЦЕЛАКОСКА Со колку лесна рака денес во демократија (каква-таква) некои говорници зборуваат за високи критериуми за структурните основи ...

Мнозинство

Пишува: ЕМИЛИЈА ЦЕЛАКОСКА Имаме број на пратеници што е делив со 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, ...

Page 1 of 3 1 2 3