Tag: ИДУЕП

НСЕИ едногласно ги усвои препораките на ИДУЕП од Анализата „Што сакаат младите – професиите на иднината бараат вештини денес“

Националниот совет за евроинтеграции (НСЕИ) на својата деветта седница ја разгледа Анализата „Што сакаат младите – професиите на иднината бараат ...

За натамошен успех на Гаранцијата за млади неопходна е поголема активација на невработените млади лица и теренска работа

Северна Македонија е предводник меѓу државите од Западен Балкан во спроведување на рамката на политики Гаранција за млади, која овозможува ...